Amaç ve Kapsam


Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi, dil, dil bilim, edebiyat, folklor, kültürel çalışmalar, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi, Türkçe eğitimi, edebiyat İncelemeleri, edebiyat kuramı ve eleştiri; İngiliz, Fransız, Alman, İspanyol, Arap, Fars ve Rus edebiyatları ve dilleri gibi alanlarda  akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir.

Dil: Eş zamanlı ve art zamanlı olarak bütün dillere dair çalışmalar, dillerle ilgili disiplinler arası çalışmalar.

Edebiyat: Başta Türk edebiyatı, Batı edebiyatı, Doğu edebiyatları ve karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları.

Folklor: Başta Türk folkloru ve dünya halklarının folklorik çalışmaları.

Kültür: Dil, kültür ve edebiyat bağlamında ortaya konan çalışmalar.

Çeviribilim: Bütün diller kapsamında çeviribilim çalışmaları.

Dil eğitimi: Ana dili ve yabancılara dil eğitimi çalışmaları. 

Edebiyat eğitimi: Sanat olarak edebiyatın eğitimi çalışmaları.

Yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinde yazılmış makaleler de kabul edilir.

 

Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi, dil, dil bilim, edebiyat, folklor, kültürel çalışmalar, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi, Türkçe eğitimi, edebiyat İncelemeleri, edebiyat kuramı ve eleştiri; İngiliz, Fransız, Alman, İspanyol, Arap, Fars ve Rus edebiyatları ve dilleri gibi alanların yanı sıra tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, eğitim gibi dil ve edebiyatla ilgili disiplinler arası yapılan özgün bilimsel çalışmaların yayımlandığı 2010 yılında yayın hayatına başlamış akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, basılı ve elektronik  bir dergidir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinde yazılmış makaleler de kabul edilir.