Değerlendirme Süreci


  • Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulu tarafından incelenir.
  • Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel nitelik en önemli ölçüttür.
  • Kör hakemlik sistemi kullanılır.
  • Değerlendirme için uygun bulunan yazılar, alanda uzman kabul edilen iki hakeme gönderilir.
  • Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. 
  • Hakemler kendilerine gönderilen yazıyı 20 gün içinde değerlendirir.
  • Bu süre içerisinde raporunu göndermeyen hakemle irtibata geçilerek değerlendirme için hakeme bir defaya mahsus olmak üzere 10 gün ek süre verilir. Hakem bu sürede de raporunu gönderemezse değerlendirme süreci sonlandırılır. 
  • Makale, yayımlanma aşamasına gelmiş, yukarıda açıklanan süreçlerden geçmiş, hakem raporları olumlu olsa  bile, dil ve üslup sorunları, konu birliğindeki kopukluklar veya akademik etiğe uymayan talep ve davranışların fark edilmesi ve buna benzer durumlarla ilgili yazılar Yayın Kurulunun kararıyla yayın sırasından çıkarılır.
  • Yazarlar, katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte hakem raporlarına itiraz etme hakkına sahiptirler.
  • Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.